BCMC - ĐỒNG HÀNH CÙNG PHÁT TRIỂN
Hỗ trợ
Nam

HotLine

(0252) 3824 887

Nữ

HotLine

(0252) 3822 060

Thép

THÉP TRÒN TRƠN Mã sản phẩm:
Liên hệ mua
Địa chỉ: Số 33 Từ Văn Tư, Phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Điện thoại: (0252) 3822 060  -  (0252) 3824 887
Email: info@bcmc.com.vn  -  Website: www.bcmc.com.vn

Thông tin chi tiết

Gồm các đường kính 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 28mm, 30mm, 32mm, 36mm, 38mm, 40mm.  

ĐẶC TÍNH CƠ LÝ

Theo Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản (JIS)

Tiêu chuẩn Mác thép  

Giới hạn chảy
(N/mm2)
Giới hạn đứt
(N/mm2)
Số hiệu mẫu thử Giãn dài
tương đối (%)
Uốn cong
Góc uốn (0) Bán kính gối uốn
(mm)
ø≤16 16≤ø≤40
JIS G3101
(2004)
SS 330 205 min 195 min 330~430  No. 2 25 min (ø≤25) 180o R = 0,5 x ø
 No. 14A 28 min (ø>25)
SS 400 245 min 235 min 400~510  No. 2 20 min (ø≤25) 180o R = 1,5 x ø
 No. 14A 22 min (ø>25)
JIS G3112
(2010)
SR 295 min 295 440~600 No.2 18 min (ø≤25) 180o R = 1,5 x ø ≤ 16
No.14A 19 min (ø>25) R = 2,0 x ø > 16

CHỈ TIÊU VỀ TRỌNG LƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG

Loại hàng Chiều dài (mét/cây) Khối lượng/mét
(kg/m)
Khối lượng/Cây
kg/cây
Số cây/Bó
(cây)
Khối lượng/Bó
(Tấn/bó)
P 14 12 1,208 14,496 138 2,000
P 16 12 1,579 18,948 106 2,008
P 18 12 1,998 23,976 84 2,013
P 20 12 2,466 29,592 68 2,012
P 22 12 2,984 35,808 56 2,005
P 25 12 3,854 46,248 44 2,034
P 28 12 4,834 58,008 36 2,088
P 30 12 5,549 66,588 30 1,997
P 32 12 6,313 75,756 28 2,121
P 36 12 7,990 95,880 22 2,109
P 38 12 8,903 106,836 20 2,136
P 40 12 9,865 118,380 18 2,130

DUNG SAI KÍCH THƯỚC

Theo Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản JIS G 3191


Đường kính danh nghĩa

Dung sai đường kính

Độ ovan

Dung sai chiều dài
Dưới 16 mm ± 0,30 0,40 0~40 mm
Từ 16 mm đến dưới 28 mm ± 0,40 0,50
từ 28mm trở lên ± 0,50 0,60

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

Với các loại thép cây tròn trơn (đường kính từ 14 ~ 45mm), điểm cần chú ý là sai số về đường kính chỉ ở mức ±0,40mm. Ngoài ra cần có sự rõ ràng khi đặt mua thép liên doanh, cụ thể đối với thép Vina Kyoei cần yêu cầu rõ là "Thép Nhật"..

Sản phẩm liên quan