BCMC - ĐỒNG HÀNH CÙNG PHÁT TRIỂN
Hỗ trợ
Nam

HotLine

(0252) 3824 887

Nữ

HotLine

(0252) 3822 060

Xí Nghiệp Khai Thác Đá Tà Zon

Thông tin chính
- Giám đốc: Lê Minh Trường
- Phó giám đốc: Nguyễn Thái Hưng
- Giám đốc trạm bê tông: Châu Ngọc Sinh
- Phó giám đốc trạm bê tông: Hồ Văn Nam
- Phó giám đốc trạm bê tông: Đặng Quốc Hòa
- Số điện thoại: 0252 3826 446
- Địa chỉ : Thôn 2, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.
 
Năng lực sản xuất mỏ đá
- Khu chế biến nằm sát mỏ: Công suất: 350.000 m3/năm
- Vùng nguyên liệu ( mỏ)
+ Diện tích 27 ha
+ Trữ lượng 12 triệu m3
+ Công suất khai thác: 200.000m3/năm
- Tổng vốn đầu tư: 60 tỷ
- Tổng lao động: 50 người
 

Năng lực sản xuất bê tông thương phẩm

Sản phẩm chính
Hình Ảnh