BCMC - ĐỒNG HÀNH CÙNG PHÁT TRIỂN
Hỗ trợ
Nam

HotLine

(0252) 3824 887

Nữ

HotLine

(0252) 3822 060

Xí nghiệp khai thác đá Tà Zon

Thông tin chính
- Giám đốc: Huỳnh Đức Tú - 0252 8626446
- Phó giám đốc: Huỳnh Thanh Vu
- Phó giám đốc: Châu Ngọc Sinh
- Địa chỉ : Thôn 2, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.
 
Năng lực sản xuất mỏ đá
- Khu chế biến nằm sát mỏ: Công suất: 350.000 m3/năm
- Vùng nguyên liệu ( mỏ)
+ Diện tích 27 ha
+ Trữ lượng 12 triệu m3
+ Công suất khai thác: 200.000m3/năm
- Tổng vốn đầu tư: 60 tỷ
- Tổng lao động: 50 người
 

Năng lực sản xuất bê tông thương phẩm

Sản phẩm chính
Hình Ảnh