BCMC - ĐỒNG HÀNH CÙNG PHÁT TRIỂN

Giới thiệu về BCMC

Tiền thân của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Khoáng sản Bình Thuận là Công ty Vật liệu xây dựng Bình Thuận được thành lập năm 1976.
Năm 1996 Công ty thực hiện việc sát nhập với Công ty Khoáng sản Bình Thuận và được đổi tên thành Công ty Vật liệu xây dựng và Khoáng sản Bình Thuận.
  • Chất lượng tốt nhất

  • Sản phẩm tốt nhất

  • Dịch vụ hoàn hảo nhất

  • Gắn kết cùng phát triển

Sản xuất kinh doanh

  • Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm gốm, sứ, vật liệu xây dựng.Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, các công trình công cộng.
  • Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê. Kinh doanh dịch vụ nhà hàng khách sạn và các du lịch khác. Xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp ...
  • Tư vấn đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp (lập dự án đầu tư, lập tổng dự toán, tư vấn đấu thầu và quản lý điều hành dự án). Tư vấn giám sát thi công, ...
  • Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê. Kinh doanh dịch vụ nhà hàng khách sạn và các du lịch khác. Xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp ...