BCMC - ĐỒNG HÀNH CÙNG PHÁT TRIỂN
Hỗ trợ
Nam

HotLine

(0252) 3824 887

Nữ

HotLine

(0252) 3822 060

Xí Nghiệp Khai Thác Đá Phong Phú

Thông tin chung
- Giám đốc: Huỳnh Đức Tú
- Phó giám đốc: Đàm Hữu Phú
- Địa chỉ: Xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.
 
Năng lực sản xuất
- Khu chế biến: công suất 350.000m3/năm
- Vùng nguyên liệu:(mỏ)
+ Diện tích: 20ha
+ Trữ lượng: 11 triệu m3 
+Công suất khai thác: 200.000 m3/năm
- Tổng  vốn đầu tư: 25 tỷ
- Tổng lao động: 40 người 
Sản phẩm chính
Hiện không có sản phẩm nào trong mục này
Hình Ảnh