BCMC - ĐỒNG HÀNH CÙNG PHÁT TRIỂN
Hỗ trợ
Nam

HotLine

(0252) 3824 887

Nữ

HotLine

(0252) 3822 060

Gạch Tuynel

Gạch 9x9x19 Mã sản phẩm:

Nhà cung cấp:

Xí nghiệp Gạch TuyNel Tân Lập

Loại sản phẩm:

Gạch xây dựng
Liên hệ mua
Địa chỉ: Số 33 Từ Văn Tư, Phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Điện thoại: (0252) 3822 060  -  (0252) 3824 887
Email: info@bcmc.com.vn  -  Website: www.bcmc.com.vn

Thông tin chi tiết

Sản phẩm liên quan