BCMC - ĐỒNG HÀNH CÙNG PHÁT TRIỂN
Hỗ trợ
Nam

HotLine

(0252) 3824 887

Nữ

HotLine

(0252) 3822 060

Xí nghiệp gạch TuyNel Tân Lập

Thông tin chính: 
 
Giám đốc: Lê Minh Trường
 
Điện thoại: 02523.869417; 0252 867507
 
Địa chỉ: Km 37, thôn Tà Mon, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.
 
Năng lực sản xuất
- Nhà máy
+ Công suất: 50 triệu viên/ năm
+ Tổng vốn đầu tư: 30 tỷ
Sản phẩm chính
Hình Ảnh