BCMC - ĐỒNG HÀNH CÙNG PHÁT TRIỂN
Hỗ trợ
Nam

HotLine

(0252) 3824 887

Nữ

HotLine

(0252) 3822 060

Xí nghiệp kinh doanh VLXD Phan Thiết

Thông tin chính
- Giám đốc: Đỗ Ngọc Chung
- Phó giám Đốc: Nguyễn Thị Tường Vi
- Điện thoại: 0252. 3.829.908
 
Sản phẩm chính
 

 

Hình Ảnh