BCMC - ĐỒNG HÀNH CÙNG PHÁT TRIỂN
Hỗ trợ
Nam

HotLine

(0252) 3824 887

Nữ

HotLine

(0252) 3822 060

Phân xưởng khai thác cát thủy tinh Hồng Liêm

Thông tin chính
- Quản đốc : Nguyễn Văn Tuấn 
- Điện thoại: (0252).2215434   
- Địa chỉ: xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
 
Năng lực sản xuất
- Khu sơ chế: gồm 1 dây chuyền chế biến công suất 60.000 tấn cát/năm
- Vùng nguyên liệu (mỏ)
   + Diện tích: 14 ha
   + Trữ lượng 1 triệu tấn
   + Công suất khai thác: 60.000 tấn / năm
- Tổng vốn đầu tư: 15 tỷ
- Tổng lao động: 15 người
 
Sản phẩm chính: Cát thuỷ tinh đã qua tuyển rửa với hàm lượng SiO2>99,5%, hàm lượng khoáng vật có hại Fe2O3 <0,01%
Sản phẩm chính
Hình Ảnh