BCMC - ĐỒNG HÀNH CÙNG PHÁT TRIỂN
Hỗ trợ
Nam

HotLine

0252) 3824 887

Nữ

HotLine

(0252) 3822 060

Thép

THÉP GÓC CẠNH ĐỀU Mã sản phẩm:
Liên hệ mua
Địa chỉ: Số 33 Từ Văn Tư, Phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
Điện thoại: (0252) 3822 060  -  (0252) 3824 887
Email: info@bcmc.com.vn  -  Website: www.bcmc.com.vn

Thông tin chi tiết

Gồm các lọai có chiều rộng cạnh từ 40mm trở lên, chiều dày tiêu chuẩn 6m/cây

Kích thức tiêu chuẩn TCVN 7571-1: 2006 dung sai theo TCVN 7571-5: 2006

Bảng 1 kích thước:

 

Sản phẩm
Khối lượng
(kg/m)
Chiều dài
(m)
Khối lượng/cây
(kg/cây)
Chiều rộng cạnh Chiều dài cạnh
V40x40x3mm 1.84 6.0 11.04 +/- 1.0 +/- 0.5
V40x40x4mm 2.42 6.0 14.52
V50x50x4mm 3.06 6.0 18.36
V50x50x5mm 3.77 6.0 22.62
V60x60x5mm 4.57 6.0 27.42 +/- 1.5 +/- 0.8
V60x60x6mm 5.42 6.0 32.52
V65x65x6mm 5.91 6.0 35.46
V70x70x6mm 6.38 6.0 38.28
V70x70x7mm 7.38 6.0 44.28
V75x75x6mm 6.85 6.0 41.10
V75x75x8mm 8.99 6.0 53.94
V80x80x6mm 7.34 6.0 44.04
V80x80x8mm 9.63 6.0 57.78
V90x90x8mm 10.90 6.0 65.40
V90x90x9mm 12.20 6.0 73.20
V90x90x10mm 15.00 6.0 90.00
V100x100x8mm 12.20 6.0 73.20
V100x100x12mm 17.80 6.0 106.80

Sai lệch cho phép đối chiếu với chiều dài(mm): +75, -0

Sản phẩm liên quan